Positivt vedtak i Stord kommunestyre vedr. konvertering av eigarlån til aksjekapital

Rullebanen på Stord lufthamn. Foto: Stord lufthamn
Rullebanen på Stord lufthamn. Foto: Stord lufthamn
(15.05.2020) Positivt vedtak i Stord kommunestyre vedr. konvertering av eigarlån til aksjekapital
Stord kommunestyre vedtok på sitt møte 14. mai d.å. at ansvarleg lån pålydande kr 2.370.000 vert omgjort til aksjekapital.

Kommunestyret ber i tillegg rådmannen om å gå i dialog med Vestland fylkeskommune for å greie ut ein samfunnsøkonomisk analyse på alle dei 5 småflyplassane i fylket. Rådmannen kjem tilbake til formannskapet for finansiering av analysen.

[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]