Brann- og redningstenesta øver på livreddande fyrstehjelp

Jørgen, Kjell Kristian og Lisa evakuerar skadd person. Foto: Øystein Skutle
Jørgen, Kjell Kristian og Lisa evakuerar skadd person. Foto: Øystein Skutle
(02.04.2019) Brann- og redningstenesta øver på livreddande fyrstehjelp
Aleksander og Lisa utfører hjerte og lungeredning. Foto: Øystein Skutle
Aleksander og Lisa utfører hjerte og lungeredning. Foto: Øystein Skutle
Dei tilsette i brann- og redningstenesta på lufthamna hadde i dag kurs i livreddande fyrstehjelp. Slike kurs vert arrangert 2 gonger i året, dette for at dei tilsette i brann- og redningstenesta skal vera best mogleg førebudde på eit eventuelt flyhavari på lufthamna.

Undervisninga vart leia av instruktør frå Stord akuttmedisinsk undervisning AS (SAMU). Lufthamna har over lengre tid hatt eit godt samarbeide med SAMU.
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]