Midlar til Stord lufthammn i statsbudsjettet for 2019

Brannstasjonen. Foto: Jan Morten Myklebust
Brannstasjonen. Foto: Jan Morten Myklebust
(09.10.2018) Midlar til Stord lufthammn i statsbudsjettet for 2019
Stord lufthamn er som venta tildelt økonomiske midlar over statsbudsjettet for 2019.

Det er sett av 31 millionar kroner i tilskot til ikkje-statlege lufthamner, der Stord lufthamn er omfatta av tilskotsordninga saman med Notodden og Ørland.

Lufthamnselskapet fekk i 2018 kr 20.798.000 i statleg støtte. Beløpet vert årleg indeksregulert.  
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]