Fylkestinget besøkte Stord lufthamn

Fylkespolitikarar på besøk. Foto: Pål Kårbø
Fylkespolitikarar på besøk. Foto: Pål Kårbø
(12.06.2018) Fylkestinget besøkte Stord lufthamn
Fylkespolitikarar på besøk. Foto: Pål Kårbø
Fylkespolitikarar på besøk. Foto: Pål Kårbø
Stord lufthamn fekk mandag denne veka besøk av politikarane i Hordaland fylkesting. Under besøket fekk politikarane ei omvisning og orientering om drifta på lufthamna av lufthamnsjefen.

Viktig for oss at politikarane sjølve får sjå lufthamna samt høyra kva utfordringar lufthamnselskapet har. Fylkeskommunen eig 21% av driftsselskapet Sunnhordland Lufthavn AS.

Lufthamnselskapet mottek i 2018 kr 20.798.804 i økonomisk støtte fra Samf.dep. Når Hordaland og Sogn og Fjordane vert slått saman til ein region er det fylkespolitikarane som skal overta ansvaret for den økonomiske støtta som lufthamnselskapet i dag får frå Samf.dep.    
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]