Miljøprøvar

Prøvetaking. Foto: Kjell Kristian Hollund
Prøvetaking. Foto: Kjell Kristian Hollund
(22.06.2016) Miljøprøvar
Finn Are Maraas tek vannprøvar. Foto: Kjell Kristian Hollund
Finn Are Maraas tek vannprøvar. Foto: Kjell Kristian Hollund
Lufthamna tek 2 ganger i året prøver av vatn og jord i nærområdet. Dette for å sikra at drifta av lufthamna ikkje forureinar det ytre miljø. Prøvane vert så analysert og firmaet Cowi lagar ein årleg miljørapport for Stord lufthamn.

Lufthamna har løyve frå Fylkesmannen si miljøavd. til å nytta kjemikaliar til deicing av fly samt fjerna snø og is frå rullebanen.    
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]