Felling av skog

Felling av tre. Foto: Lars Halleraker
Felling av tre. Foto: Lars Halleraker
(12.05.2016) Felling av skog
Skogsarbeidarane. Foto: Lars Halleraker
Skogsarbeidarane. Foto: Lars Halleraker
Dei seinare åra har det vokse opp ein del skog like ved monitorantenna for navigasjonsanlegget av typen DVOR/DME. For å hindra utfall av anlegget er no lufthamnbetjentane i gong med å fella skogen som skapar problem for anlegget. 
[ Gå til nyhetsoversikt ]

[ Gå til nyhetsarkiv ]