Inngjerding. Foto: Øystein Skutle
(29.07.2014) Inngjerding pågår

[ Vis i eige vindu ]
Stord weekend tilbud
Grasklipping på lufthamna. Foto: Jan Morten Myklebust
(29.07.2014) Sommarvedlikehald på Stord lufthamn
(27.07.2014) Sommarprisar på Osloruta
Rutenett
Revebjelle. Foto: Jan Morten Myklebust
(22.07.2014) Mangfold av planter
Hare på besøk. Foto : Jan Morten Myklebust
(18.07.2014) Hare på besøk
Gjestene og lufthamnsjef ved minnesmerket. Foto : Terje Aleksandersen
(17.07.2014) Besøk frå Færøyane
LN-YRL på Stord lufthamn. Foto: Jan Morten Myklebust
(11.07.2014) Artig småfly
Stord lufthamn. Foto: Per Julius Helweg
(09.07.2014) Varmt på lufthamna


Sjekk vérvarselet
for Stord Lufthamn


Følg Stord Lufthamn på
Facebook, og sjå videoar
frå lufthamna på YouTube